• -10%

CASIO FX-9860 G III

Kč4,199.00
Kč3,779.00 Save 10%
Tax included

New model of CASIO graphic calculator. The CASIO FX-9860 G III is the successor to the FX 9750 G II. This model offers a variety of mathematical functions, including graphing and basic work with them.

Quantity
Last items in stock

 

Stone shop is a guarantee of our e-shop.

 

Overview of carriers and their price list.

Displej
Přirozené zobrazení (Natural V.P.A.M.)
8 řádek x 21 číslic
Velikost displeje: 216 * 384 pixelů

Paměť
61 kB RAM/3MB Flash-ROM
28 pamětí pro hodnoty/proměnné
Zobrazení posledního zadání výpočtu

Matematické funkce
Vědecký zápis čísel (10+2)
Goniometrické funkce vč. inverzních (sin, cos, tg, arcsin, arccos, arctg)
Hyperbolické funkce vč. inverzních (sinh, cosh, tgh, arcsinh, arccosh, arctgh)
Převod jednotek úhlu (stupně, radiány)
Zobrazení úhlu ve stupních, minutách a vteřinách
Převod mezi Kartézskými a polárními souřadnicemi
Převody jednotek
Převody mezi desítkovou, dvojkovou, osmičkovou a šestnáctkovou soustavou a výpočty v nich
Exponenciální a logaritmické funkce
Tabulka hodnot funkce
Řešení soustav lineárních rovnic (až 6)
Výpočet kořene polynomu (až 6)
Logické funkce (AND/OR/…)
Výpočty s komplexními čísly
Řešení nelineárních rovnic
Výpočty s maticemi
Výpočty s vektory
Funkce ANS (poslední výsledek)
Nejmenší společný nádobek, největší společný dělitel
Zbytek po dělení

Grafické funkce
X=f(Y) graf funkce
Počet funkcí 20
Počet parametrických funkcí 20
Počet funkcí v polární soustavě souřadnic 20
Graf nerovnice - výraznění v grafu
Možnost zvětšení, posunu v grafu
Režim kuželoseček

Statistika
Střední hodnota, směrodatná odchylka
Lineární regrese
Median, kvartily
Popisná statistika
Výpočet permutací, variací a kombinací
Regresní analýza
Histogram, bodový graf
Sloupcový graf
Výsečový graf
Počet seznamů 26 x 6
Maximální počet položek 999
Generator náhodných desetinných čísel
Generator celých náhodných čísel
Test dobré shody, analýza rozptylu , F test,
Testy s normálním a studentovým rozdělení pravděpodobnosti
Simulace pravděpodobnosti (doplněk)
Rozdělení pravděpodobnosti

Diferenciální a integrální počet
Numerické integrování
Numerické derivování
Maximum, minimum

Programování
Paměť vzorců
Programování vlastních funkcí
Textové funkce
Podpora jazyku Python

Finanční funkce
N, %, I, PMT, PV, FV – Finanční funkce (počet období, procenta, úroková míra, platba, současná hodnota, budoucí
hodnota)
Amortizace

Funkce s úroky
Výpočet efektivní úrokové míry
Výpočet jednoduchého a složeného úročení
Datum splatnosti
Funkce pro práce s datumy
Výpočet odpisu
Výpočet dluhopisů
Cash flow analýza
Výpočet ceny, nákladů a výdělku

Všeobecné
Doplňkové aplikace/add-ins
Možnost update opračního systému
Tabulkový kalkulátor
Physium (předinstalované doplňková aplikace (Add-In))
eActivity
Funkce QR code
Možné připojení C-Lab / ECON 4
Ochranné pevné pouzdro
Kabel pro propojení dvou kalkulátorů
Automatické vypnutí
Možnost propojení s PC
Emulator-Software (není součástí dodávky)
Baterie : 4x AAA
Rozměry (v x š x h mm) 176 x 84 x 19
Přibližná hmotnost: 190 g

Data sheet

Model of calculator
Graphic calculator
Number of functions
more than 1000
CAS (Computer Algebra System)
NO
Programmable
YES
Matrix
YES
Linear and quadratic equations
YES
Complex numbers
YES
Statistical calculations
YES
Trigonometric functions
YES
Power supply
battery